Για Επιχειρήσεις

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις μπορούμε να παρέχουμε Συμβουλευτική και Ολοκληρωμένη Υποστήριξη σε θέματα, όπως:

  • Εκπόνηση Στρατηγικών και Επιχειρησιακών Σχεδίων.

  • Εκπόνηση Σχεδίων Marketing (Strategic Marketing Plans).

  • Αξιολόγηση πηγών Χρηματοδότησης.

  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας.

  • Εκπόνηση Μελετών Έρευνας & Ανάπτυξης Αγοράς.

  • Έρευνες Ικανοποίησης Πελετών, Προμηθευτών και λοιπών Συμμετόχων.

  • Έρευνες Εργασιακού Κλίματος/Περιβάλλοντος.

  • Εργασιακή και Επαγγελματική Ανάπτυξη εργαζομένων. 

  • Προβολή και Ανάδειξη του κοινωνικού τους έργου (Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) τόσο προς την τοπική κοινωνία και τον άνθρωπο όσο και προς το περιβάλλον.

  • Παρουσίαση και Προώθηση νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών.

 

Επαφή

Εναλλακτική Οργανωτική (Ταξιάρχης Γ. Ρέλλιας)
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Έκφραση & Δημιουργία,
Έσλιν 26, Λαμία
35100
6977 966960 enallaktiki.org@gmail.com