Διάρκεια & ΚΟΣΤΟΣ Προγραμμάτων

EFR Course Lengths

Όλα τα Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών βασίζονται στην απόδοση και όχι στη χρονική διάρκεια, εκτός εάν προκαθορίζονται από συγκεκριμένες εργασιακές απαιτήσεις. Συνήθως τα μαθήματα διαμορφώνονται σύμφωνα με:

1. Τον αριθμό των συμμετεχόντων.

2. Την ικανότητα των συμμετεχόντων να εκπληρώνουν τους προκαθορισμένους εκπαιδευτικούς στόχους.

3. Την αναλογία εκπαιδευτών προς εκπαιδευόμενων.

4. Τον τρόπο παράδοσης των μαθημάτων.

 Οι παρακάτω χρόνοι διάρκειας των μαθημάτων είναι ενδεικτικοί με μέσο όρο μαθητών στο τμήμα τους 12: 

Η διάρκεια του κάθε Εκπαιδευτικού Προγράμματος μπορεί να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες απαιτήσεις του κάθε επαγγελματικού τομέα. 

Επαφή

Εναλλακτική Οργανωτική (Ταξιάρχης Γ. Ρέλλιας)
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Έκφραση & Δημιουργία,
Έσλιν 26, Λαμία
35100
6977 966960 enallaktiki.org@gmail.com