Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών EFR – Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά

Care for Children

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EFR – Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα εκπαίδευσης ΚΑΡΠΑ, AED και Πρώτων Βοηθειών, στο οποίο οι συμμετέχοντες διδάσκονται πώς να παράσχουν πρώτες βοήθειες σε τραυματισμένα ή άρρωστα παιδιά (ηλικίας 1 έως 8 ετών) και βρέφη μικρότερα του ενός έτους. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τις περιπτώσεις έκτακτων καταστάσεων που είναι πιθανόν να βρεθούν τα παιδιά και τη διαφορά με τους ενήλικες. Το πρόγραμμα, επίσης περιλαμβάνει τη σημασία της αντιμετώπισης των βασικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης σε παιδιά, συναισθηματικές παράμετροι της παροχής φροντίδας, δευτεροβάθμια φροντίδα και την πρόληψη κοινών τραυματισμών και ασθενειών σε παιδιά

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ΕFR – Πρώτες Βοήθειες σε Παιδιά εκπαιδεύει τον απλό διασώστη για να παράσχει φροντίδα με τον ίδιο τρόπο, όπως οι επαγγελματίες διασώστες. Ο εκπαιδευόμενος ειδικεύεται στις πρωταρχικές ενέργειες παροχής επείγουσας φροντίδας σε βρέφη και παιδιά μέσα σε ένα μη αγχωτικό μαθησιακό περιβάλλον, το οποίο μειώνει το άγχος της αποτελεσματικότητας, που λειτουργεί ανασταλτικά στη μάθηση ενισχύοντας έτσι την αυτοπεποίθηση του εκπαιδευόμενου στην παροχή Πρώτων Βοηθειών σε πραγματικές συνθήκες.

Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα περιλαμβάνει την Πρωτοβάθμια (ΚΑΡΠΑ) και τη Δευτεροβάθμια Φροντίδα (Πρώτες Βοήθειες). Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας προετοιμάζει το διασώστη για να βοηθήσει ένα βρέφος ή ένα παιδί που κινδυνεύει η ζωή του εξαιτίας πνιγμονής ή καρδιακής ανακοπής. Η Δευτεροβάθμια Φροντίδα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων παροχής Πρώτων Βοηθειών και στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης του διασώστη για να βοηθήσει ένα βρέφος ή ένα παιδί, που βρίσκεται σε ανάγκη όταν το ασθενοφόρο ή ο επαγγελματίας υγείας καθυστερεί. Το συγκεκριμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα βασίζεται στις οδηγίες της Παιδιατρικής Ομάδας του Διεθνούς Συμβουλίου Αναζωογόνησης.

Πρωτοβάθμια Φροντίδα σε Παιδιά – Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
 • Εκτίμηση σκηνικού
 • Φραγμός αεροφόρου οδού από ξένο σώμα
 • Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ σε παιδί και βρέφος)
 • Διαχείριση Σοβαρής Αιμορραγίας
 • Διαχείριση Σοκ
 • Τραυματισμός Σπονδυλικής Στήλης
 • Διαχείριση Πνιγμονής με και χωρίς αισθήσεις, (σε παιδί και βρέφος).

Συνιστώμενη Δεξιότητα
- Χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) σε παιδί.
Φροντίδα για παιδιά Περιεχόμενο δευτεροβάθμιας φροντίδας παιδιών


Δευτεροβάθμια Φροντίδα σε Παιδιά – Περιεχόμενο Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
 • Εκτίμηση τραυματισμών
 • Επίδεση
 • Αξιολόγηση ασθένειας.
πηγή: https://www.emergencyfirstresponse.com

Επαφή

Εναλλακτική Οργανωτική (Ταξιάρχης Γ. Ρέλλιας)
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Έκφραση & Δημιουργία,
Έσλιν 26, Λαμία
35100
6977 966960 enallaktiki.org@gmail.com