Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών EFR – Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ΚΑΡΠΑ

Primary Care (CPR) Course

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα EFR – Πρωτοβάθμια Φροντίδα οι συμμετέχοντες διδάσκονται πώς να ανταποκριθούν στις έκτακτες καταστάσεις, που απειλούν τη ζωή μας. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα μέσω ενός συνδυασμού ανάπτυξης γνώσης, δεξιοτήτων και εξάσκησης σε ρεαλιστικό σενάριο για να διασφαλιστεί ότι οι συμμετέχοντες έχουν εμπιστοσύνη στις ικανότητές τους να παρέχουν φροντίδα, όταν προκύπτουν καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης.

Στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα (ΚΑΡΠΑ) οι δεξιότητες, που διδάσκονται είναι:

  • Η Αξιολόγηση σκηνικού
  • Φραγμός αεροφόρου οδού από ξένο σώμα
  • Πρωτοβάθμια Αξιολόγηση
  • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ)
  • Διαχείριση Σοβαρής Αιμορραγίας
  • Διαχείριση Σοκ
  • Διαχείριση Τραυματισμού Σπονδυλικής Στήλης
  • Διαχείριση Πνιγμονής με και χωρίς Αισθήσεις,

Προτεινόμενες Δεξιότητες

- Χρήση Αυτόματου εξωτερικού Απινιδωτή (AED)

- Χορήγηση Οξυγόνου σε Έκτακτη Περίπτωση. 

πηγή: https://www.emergencyfirstresponse.com

Επαφή

Εναλλακτική Οργανωτική (Ταξιάρχης Γ. Ρέλλιας)
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Έκφραση & Δημιουργία,
Έσλιν 26, Λαμία
35100
6977 966960 enallaktiki.org@gmail.com