Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στον εργασιακό χώρο

First Aid at Work courses

Τα Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στον Εργασιακό χώρο είναι προσαρμοσμένα στις οδηγίες έκτακτης ανάγκης για κάθε περιφέρεια. Περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες οδηγίες για Πρωτοβάθμια Φροντίδα (ΚΑΡΠΑ), Χρήση αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή και Δευτεροβάθμια Φροντίδα (Πρώτες Βοήθειες) και είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κατά τόπους Ρυθμιστικών Φορέων (Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά, Ηνωμένου Βασιλείου και Αυστραλίας). Οι εκπαιδευτές μας μπορούν επίσης να σας βοηθήσουν να τοποθετήσετε Αυτόματους Εξωτερικούς Απινιδωτές στην επιχείρησή σας και να διδάξετε στο προσωπικό σας τον τρόπο χειρισμού τους.

Αυστραλία

Μεγάλη Βρετανία

Ηνωμένες Πολιτείες

 

Πρώτες Βοήθειες στον Εργασιακό χώρο - Μεγάλη Βρετανία

Τα Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στον Εργασιακό χώρο (Ζώνη Μ. Βρετανίας) είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τους Κανονισμούς Υγιεινής και Ασφάλειας του 1981. Το πρόγραμμα αυτό ανταποκρίνεται στις εκ του νόμου ανάγκες των εργοδοτών στην Αγγλία, τη Σκωτία, την Ουαλία και τη Βόρεια Ιρλανδία, με τουλάχιστον έναν γνώστη Πρώτων Βοηθειών στις εγκαταστάσεις αυτές.

Τα Μαθήματα Πρώτων Βοηθειών στον Εργασιακό χώρο (Ζώνη Μ. Βρετανίας) είναι προσαρμοσμένο στα βασικά πρωτόκολλα υποστήριξης της ζωής του Βρετανικού Συμβουλίου Αναζωογόνησης και στα εθνικά πρωτόκολλα πρώτων βοηθειών. Βασίζεται δε στα εκπαιδευτικά βοηθήματα διδασκαλίας Πρώτων Βοηθειών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας του EFR. Συμπεριλαμβάνονται επίσης, ενότητες σχετικές με τη Φροντίδα σε Συγκεκριμένες Ασθένειες και Τραυματισμούς και Πρώτες Βοήθειες στον Εργασιακό Χώρο. Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα έχει τα δικά του εκπαιδευτικά υλικά, όπως εγχειρίδια εκπαιδευόμενου και εκπαιδευτών και εκπαιδευτικά βίντεο για πρώτες βοήθειες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Φροντίδα.

πηγή: https://www.emergencyfirstresponse.com

Επαφή

Εναλλακτική Οργανωτική (Ταξιάρχης Γ. Ρέλλιας)
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ
Έκφραση & Δημιουργία,
Έσλιν 26, Λαμία
35100
6977 966960 enallaktiki.org@gmail.com